17-02-17, 1, demorgen.be

Burgemeesters krijgen de mogelijkheid om plaatsen tijdelijk te sluiten waarvan « ernstige aanwijzingen » bestaan dat er terroristische activiteiten plaatsvinden. De tijdelijke Kamercommissie Terreurbestrijding keurde het MR-wetsvoorstel daarover goed. CdH stemde met de meerderheid voor, PS, sp.a en Ecolo/Groen waren tegen.

Concreet wordt de mogelijkheid uitgebreid die burgemeesters nu al hebben als het gaat om vermoedens van mensenhandel. Ze zullen verdachte « inrichtingen » dus zes maanden kunnen sluiten, weliswaar na overleg met de gerechtelijke instanties – in terreurzaken de facto het federaal parket – en na de verantwoordelijke van de zaak een kans op verdediging te hebben gegeven. Een amendement voorziet bovendien dat de burgemeester de zaak eerst ook moet voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.

De tekst botste op hevige kritiek van sp.a, PS en Ecolo/Groen. Zij verwezen onder meer naar de onderzoekscommissie rond de aanslagen van 22 maart, waar zes burgemeesters eerder deze week nog hekelden dat ze veel te weinig informatie krijgen over wat er zich inzake terreur en radicalisering op hun grondgebied afspeelt.

Bovendien zaten sp.a, PS en Ecolo/Groen nog met een hele reeks vragen. Zo wilde sp.a-Kamerlid Hans Bonte weten of burgemeesters het risico lopen beschuldigd te worden van schuldig verzuim als ze niet zouden ingrijpen. En wat als een burgemeester in weerwil van de federale procureur toch tot een sluiting overgaat?

« Het risico bestaat dat het hele terreuronderzoek in duigen valt en mensen in terreurzaken vrijuit gaan », waarschuwde de Vilvoordse burgemeester. Hij vond het ook absurd dat het schepencollege zijn fiat zou moeten geven, aangezien burgemeesters net erg specifieke bevoegdheden hebben op vlak van veiligheid.

Bazooka

Bonte bepleitte daarom een andere, ruimere aanpak, waarbij burgemeesters ook meer armslag zouden krijgen tegen allerhande andere problemen. « Ik denk aan onderliggende vormen van criminaliteit die vaak de basis vormen voor terrorisme of georganiseerde misdaad, zoals domiciliefraude, illegale economie, drughandel, gokkantoren », klonk het.

« Voor ons is het evident dat lokale besturen een belangrijke eerstelijnsrol spelen in de strijd tegen terreur, daar gaat het ons niet om. Maar de vraag is wat de meest proportionele en doeltreffende manier is », zo trad Gilles Vanden Burre (Ecolo) hem bij. « Is dit geen bazooka om een mug te doden?  »

Bij de meerderheid snapte men de kritiek niet goed. « We verruimen gewoon wat al kan voor mensenhandel », beklemtoonden Sophie De Wit (N-VA), Raf Terwingen (CD&V), Veli Yüksel (CD&V) en Denis Ducarme (MR) meermaals. Die laatste toonde zich best genegen voor de ruimere aanpak van Bonte, maar waarschuwde dat dit niet op één-twee-drie kan. « In tussentijd kunnen we dit dus al regelen. »

Uiteindelijk werd de tekst dus goedgekeurd. Tot grote ergernis van ook PS’er Stéphane Crusnière. Hij zwaaide met de opmerkingen in verschillende adviezen, van onder meer de Raad van State en de koepels van steden en gemeenten. « Men zegt dat de amendementen tegemoet komen aan die opmerkingen en onze bezorgdheden, maar dat is helemaal niet waar », hekelde hij. En ook de vraag van Bonte om de federale procureur Frédéric Van Leeuw nog te horen, werd uiteindelijk door de meerderheid weggestemd.