– M. Gilles Vanden Burre au vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, sur « les téléphones fixes et Proximus » (n° 22274)

– de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over « de vaste telefoontoestellen en Proximus » (nr. 22274)

15.02 Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, monsieur le ministre, ma question est tout à fait similaire à celle de mon collègue Dedecker.

En Belgique, 150 000 personnes louent un téléphone fixe à Proximus et certaines se plaignent de payer la location d’un téléphone fixe alors qu’elles ne l’utilisent plus.

Pour clarifier la situation, Proximus a décidé d’envoyer un courrier aux personnes concernées et vous avez également réagi avec votre collègue, Kris Peeters. Vous avez proposé une entrevue avec la dirigeante de Proximus, Dominique Leroy.

Monsieur le ministre, comment évaluez-vous la situation? Quels points et axes comptez-vous discuter avec la CEO de Proximus et le ministre Peeters, lors de l’entrevue que vous avez annoncée?

Comptez-vous agir pour répondre aux situations problématiques des clients ainsi lésés? Si oui, sur quelle base?

15.03 Minister Alexander De Croo: Twee weken geleden heb ik samen met mijn collega Kris Peeters vergaderd met de CEO van Proximus om meer details te verkrijgen en na te gaan wat er ondernomen kan worden. Daar heeft de CEO verduidelijkt dat een deel van de klanten die specifieke dienstverlening verkiest boven de aankoop van een toestel en dat er elke maand nog een beperkt aantal nieuwe klanten bijkomt.

Proximus mentionne en toute transparence la location de l’appareil sur la facture mensuelle des clients concernés. Toutefois, Proximus comprend que les clients ayant un contrat de longue durée ne soient plus toujours conscients de leur choix, ni du fait que l’achat d’un appareil peut s’avérer être une solution plus avantageuse pour eux. C’est la raison pour laquelle Proximus propose la résiliation sans frais aux clients qui souhaitent mettre fin à leur contrat de location d’un téléphone fixe. Ils peuvent également conserver l’appareil et, s’ils le souhaitent, acheter un nouvel appareil à un prix promotionnel (réduction de 50 %).

Als klanten willen blijven huren maar ontevreden zijn over hun oude toestel, kunnen zij hun toestel inruilen voor een nieuwer model en blijven huren tegen hetzelfde tarief. Proximus is momenteel bezig de klanten hierover te informeren via een brief, die bij hun factuur wordt gevoegd. Vanaf 1 januari 2018 zullen er tevens geen nieuwe huurcontracten meer gesloten worden.

Wat de vraag van de heer Dedecker betreft, Proximus zegt mij dat het bedrijk in ieder geval niet in staat is om aan te geven hoeveel klanten van de 150 000 die nog steeds een vaste telefoon huren, ook begunstigde zijn van het sociaal tarief. Het sociaal tarief is immers niet van toepassing op het telefoontoestel maar enkel op het abonnement en het belverkeer. De informatie is niet beschikbaar in de systemen.

15.04 Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord, dat voor een stuk uiteraard de bevestiging is van wat vandaag publiek gecommuniceerd werd over de aanpak van het probleem.

Dat was echter geen specifiek antwoord op de vraag die ik gesteld heb. Het verbaast mij wel een beetje dat een digitaal bedrijf als Proximus, dat zich meer en meer in de markt zet met digitale oplossingen boven op hun toegangsverhaal, hun infrastructuurverhaal, niet in staat zou zijn om een simpele query uit te voeren op de factuurgegevens van hun klanten. Dat verbaast mij toch ten zeerste. Ik denk dat zoiets toch maar een redelijk raar antwoord is. Het gaat uiteraard niet over u maar over Proximus. Ik hoop dat u toch enige assertiviteit aan de dag legt tegenover een bedrijf dat niet op dergelijke manier op vragen kan antwoorden.

15.05 Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le président, je crois qu’il est important que Proximus puisse offrir ce service à nos concitoyens et que ceux qui souhaitent avoir un téléphone fixe le sachent et sachent aussi, en toute transparence, combien ils paient.

L’incident est clos.

Het incident is gesloten.