In de hervorming van de vennootschapsbelasting die eind vorig jaar groen licht kreeg, wordt de minimumbezoldiging die bedrijfsleiders zichzelf moeten toekennen om van het verlaagde tarief van 20 procent te kunnen genieten, opgetrokken tot 45.000 euro. (…)

Ahmed Laaouej en zijn Ecolo-collega Gilles Van den Burre dienden een wetsvoorstel in dat een vertaling inhield van de kritiek van Franstalige zelfstandigenorganisatie UCM dat de Waalse en Brusselse kmo’s slechts zelden die drempel van 45.000 euro zullen halen.

article complet ici